Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
27   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjan tarkastus
29   Kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen hyväksyminen
30   Hoitotyön johtajan irtisanoutuminen
31   Hoitotyön johtajan viran auki julistaminen
32   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Pahkajärvi Jussi Jäsen, puheenjohtaja
Alkio Juha Jäsen, varapuheenjohtaja
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Kultalahti Terhi Jäsen
Lassila Ulla Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Peltonen Matias Jäsen
Renko Timo Jäsen
Övermark Niina Jäsen
Kujala Piia Muu, esittelijä
Heino Johanna Muu, pöytäkirjanpitäjä
Ojala Heidi Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 31.3.2021