Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
103   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
104   Pöytäkirjan tarkastus
105 Yhtymähallituksen vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin
106   Ikäihmisten palvelujohtajan virkavalinnan vahvistaminen
107 Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
108   Mielenterveys- ja päihdekotikuntoutuksen toteutus
109   Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ryhmäkotien vuokrien korottaminen
110 Sosiaaliasiamiestoiminta käynnistyy Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAssa, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä
111   Tehostetun palveluasumisen, vuorohoidon ja omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tarkoitetun palvelusetelin arvon tarkistaminen
112   Hallintosäännön väliaikainen muuttaminen
113 Talousarvio vuodelle 2021
114 Vt. kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset
115 Tiedoksi merkittävät asiat
116   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Pahkajärvi Jussi Jäsen, puheenjohtaja
Alkio Juha Jäsen, varapuheenjohtaja
Peltonen Matias Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Renko Timo Jäsen
Övermark Niina Jäsen
Lehto Alina Varajaäsen
Kujala Piia Muu, esittelijä
Heino Johanna Muu, pöytäkirjanpitäjä
Ala-Toppari-Peltola Eija Muu
Nikkola Katri Muu
Lumio Markku Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin huoneessa virka-aikana 30.10.2020