Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
90   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
91   Pöytäkirjan tarkastus
92   Seinäjoen Keskuspesulan ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan valinta
93   Sosiaaliohjaajan viran perustaminen (aikuissosiaalityö)
94 Väliraportti Pihlajalinnan vastuulääkärimallista tehostetussa palveluasumisessa
95 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
96 Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi
97   Sosiaalipalveluiden johtamisjärjestelmän muuttaminen
98 Hyvinvointiasemien palveluverkoston supistaminen
99 Talousarvio vuodelle 2021
100   Vt. kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset
101   Tiedoksi merkittävät asiat
102   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Pahkajärvi Jussi Jäsen, puheenjohtaja
Alkio Juha Jäsen, varapuheenjohtaja
Peltonen Matias Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Renko Timo Jäsen
Lehto Alina Varajäsen
Kujala Piia Muu, esittelijä
Heino Johanna Muu, pöytäkirjanpitäjä
Ojala Heidi Muu
Ala-Toppari-Peltola Eija Muu
Nikkola Katri Muu
Lumio Markku Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 30.9.2020