Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
64   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
65   Pöytäkirjan tarkastus
66   Maksuttomat kulttuuri- ja liikuntapalvelut vähävaraisille kuntalaisille
67   Kauhavan Sininauha ry:n palvelut / Roihan Majakka
68   Eskoon sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017
69   Erityishuollon johtoryhmän nimeäminen
70   Lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämisestä vuosina 2019 - 2021
71   EPTEK ry:n toiminnan myyminen
72   Seinäjoen kaupungin vetoomus erikoissairaanhoidon palvelumaksujen hintojen alentamisesta
73   Hankintaohjeen päivittäminen
74   Työterveyshuollon palvelusopimuksen muuttaminen
75   Perehdytys Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
76   Kuntayhtymän strategian uudistaminen
77   Väliraportti etälaitteiden käyttöönotosta
78   Osavuosikatsaus ajalle 1.1. - 30.4.2018
79   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 ja tilintarkastajan tarkastuskertomus
80   Palvelupäällikön viran perustaminen ja johtavan sosiaalityöntekijän viran lakkauttaminen
81   Kauhavan terveysasemarakennusten luovuttaminen Kauhavan kaupungille
82   Kortesjärven terveysasemarakennuksen luovuttaminen Kauhavan kaupungille
83   Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Hanhikoski Maritta Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Peltonen Matias Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Luoma Vesa Jäsen
Löytömäki Elina Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Pahkajärvi Jussi Jäsen
Renko Timo Jäsen
Anttikoski Jari Varajäsen
Kunnari Marita Varajäsen
Perkkalainen Antti Muu
Roimaa Elisa Muu
Ojala Heidi Muu
Haapala Terhi Muu
Kujala Piia Muu
Heino Pirjo Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin huoneessa virka-aikana 29.6.2018