Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
37   Pöytäkirjan tarkastus
38   Viikonloppujen kiirevastaanoton aukioloajan pidentäminen
39   Kotisairaalan käynnistäminen
40   Lausunto Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämisssuunnitelmasta 2018 - 2021
41   Osallistuminen Etelä-Pohjanmaan valinnanvapauspilottien toteuttamiseen
42   Palveluliikenteen jäsenkuntaosuudet v. 2017
43   Järvinet Oy:n osakassopimus
44   Toimitilan vuokraaminen Kauhavan virastotalosta
45   Kuntayhtymän tavoitteiden toteutuminen v. 2017
46   TaiKu sotessa -pilotin tulokset ja jatkotoimet kuntayhtymässä
47   Aiesopimus osallistumisesta Kortteleihin kulttuuria -hankkeeseen
48   Kuntayhtymän strategian uudistaminen
49   Tiedoksi merkittävät asiat
50   Lisälista-asioiden ottaminen käsittelyyn
51   Sote-kuljetusten kilpailuttaminen
52   Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n lasku

Osallistuja Tehtävä
Alkio Juha Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Peltonen Matias Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Pahkajärvi Jussi Jäsen
Renko Timo Jäsen
Övermark Niina Jäsen
Kultalahti Terhi Varajäsen
Perkkalainen Antti Muu
Ojala Heidi Muu
Haapala Terhi Muu
Kujala Piia Muu
Heino Pirjo Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 30.4.2018