Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjan tarkastus
24   Sähköenergian hankinta ajalle 1.4.2018 - 31.12.2020 ja optiot vuosille 2021 - 2022
25   Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimus
26   Potilasasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2017
27   Asiakkuuskertomus 2017
28   Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
29   Asiakasohjausyksikön toiminnan aloitus 1.4.2018
30   Tilinpäätös vuodelta 2017
31   Kauhavan hyvinvointikeskuksen/pääterveysaseman ja Kortesjärven hyvinvointiaseman/terveysaseman luovuttaminen Kauhavan kaupungille (perussopimus 13 § ja 21 §)
32   Lasten ja perheiden palveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytointi
33   Talousjohtaja Ilpo Koiviston siirtyminen sote- ja maakuntavalmistelun taloushallinnon vastuuvalmistelijaksi
34   Johtamisjärjestelmän uudistaminen
35   Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Alkio Juha Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Peltonen Matias Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Luoma Vesa Jäsen
Löytömäki Elina Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Pahkajärvi Jussi Jäsen
Renko Timo Jäsen
Övermark Niina Jäsen
Kultalahti Terhi Varajäsen
Perkkalainen Antti Muu
Koivisto Ilpo Muu
Roimaa Elisa Muu
Ojala Heidi Muu
Kujala Piia Muu
Heino Pirjo Muu
Lumio Markku Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 30.3.2018