Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastus
3   Päätösvallan siirtäminen asiakasmaksuista vapauttamista koskevissa asioissa
4   Vapaaehtoisten kuntayhtymien toiminnan päättäminen uuden maakunnan perustamisen myötä/lausuntopyyntö
5   Lappajärven kunnan ilmoitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta eroamisesta
6   Yhtymähallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävilläpito
7   MTK:n paikallisosastojen kannanotto
8   Asiakasraatitoiminnan kehittäminen
9   Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeet
10   Kokemusasiantuntijoille maksettavat palkkiot
11   Työterveyshuollon hinnasto vuodelle 2018
12   Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018
13   Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeiden osto Kauhavan kaupungilta
14   VESOTE -hanke ja elintapaohjauksen pilotointi
15   Laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelma vuosille 2018 - 2020
16   Tiedoksi merkittävät asiat
17   Lisälista-asioiden ottaminen käsittelyyn
18   Kaasuverkoston siirtäminen Ylihärmän osastolta Iltakellon yläkertaan
19   Alahärmän terveysaseman laboratoriotilat
20   Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailu
21   Yhtymähallituksen seminaari-, tutustumis- ja kokousmatka

Osallistuja Tehtävä
Alkio Juha Jäsen
Kankaansyrjä Mika Jäsen
Peltonen Matias Jäsen
Korkealaakso Heikki Jäsen
Luoma Vesa Jäsen
Löytömäki Elina Jäsen
Mattila Marita Jäsen
Ojanperä Harri Jäsen
Pahkajärvi Jussi Jäsen
Renko Timo Jäsen
Övermark Niina Jäsen
Kultalahti Terhi Varajäsen
Perkkalainen Antti Muu
Koivisto Ilpo Muu
Roimaa Elisa Muu
Ojala Heidi Muu
Haapala Terhi Muu
Kujala Piia Muu
Heino Pirjo Muu

Nähtävilläolo  
Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana 28.2.2018