Poistuminen | Toimielimet | Yhtymähallitus | Avaa haku

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.12.2017 klo 17:30 - 20:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  145 Pöytäkirjan tarkastus
  146 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hyvinvointiasemien toiminnan supistukset vuonna 2018
  147 Alueellisen hoitotarvikejakelun yleisohjeen käyttöönotto Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
  148 Rekrytointiyksikön laajentaminen
  149 Kuntayhtymän toimitilatarpeet Alahärmän kaupunginosassa
  150 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
  151 Kiirevastaanoton aukioloajan laajentaminen arki-iltaisin
  152 Kuntayhtymän virallisen ilmoituslehden valinta vuosille 2018 - 2019
  153 Siirtyminen ePassi -henkilöstöetuun
  154 Vieraskuntalaskutus ja Valtiokonttorilta sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavat palvelumaksut vuonna 2018
  155 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeiden vahvistaminen vuodelle 2018
  156 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018
  157 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden indeksikorotukset 1.1.2018 alkaen
  158 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun (kuljetuspalvelu) myöntyämisperusteet 1.1.2018 alkaen
  159 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityön asiakaspalautekysely
  160 Tiedonanto perheneuvolan puheterapiapalveluiden niukoista resursseista
  161 Kuntayhtymän johtajan virkasuhteen määräaikainen jatkaminen
  162 Kuntalaisadressi lääkärinvastaanoton säilyttämisen puolesta Evijärvellä
  163 Tiedoksi merkittävät asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Alkio Juha Jäsen
  Hanhikoski Maritta  Jäsen
  Kankaansyrjä Mika  Jäsen
  Peltonen Matias  Jäsen
  Korkealaakso Heikki Jäsen
  Löytömäki Elina Jäsen
  Mattila Marita  Jäsen
  Ojanperä Harri  Jäsen
  Pahkajärvi Jussi Jäsen
  Renko Timo  Jäsen
  Övermark Niina  Jäsen
  Perkkalainen Antti  Muu
  Koivisto Ilpo  Muu
  Roimaa Elisa  Muu
  Ojala Heidi  Muu
  Haapala Terhi  Muu
  Kujala Piia  Muu
  Heino Pirjo  Muu
  Lumio Markku  Muu
 
 Nähtävilläolo  
 
  Johdon sihteerin huoneessa virka-aikana 29.12.2017 


©